Dykning som hobby

december 19, 2019 Av Av Tore

Den som någon gång varit ute och promenerat i skogen har säkert upplevt känslan av frid. Andas frisk luft. Ta till sig alla olika intryck. Kanske se något djur. En behaglig och avslappnande upplevelse. Tänk nu samma sak, fast du flyger. Ungefär så är det att dyka. Många tror säkert att dykning är enbart något som går att göra på dykcenter i exotiska länder. Men det är bara en droppe i havet så att säga.

Organisationer

Den tveklöst största organisationen som ger utbildningar för att ta dykarcertifikat är PADI. Dessa är inriktade på att sälja kurser och sedan turer anpassade efter personer med olika utbildningar. Det finns grundutbildningar som gör att personen får dyka ner till ett visst djup med PADI. De som vill dyka djupare måste gå en fördjupningskurs. De har kurser för grottdykning, vrakdykning, nattdykning. Till och med dykning med torrdräkt kräver ett specifikt certifikat. Kort beskrivet är PADI en vinstdrivande organisation. De säljer utbildningar och turer för personer som vill ha en service och inte behöva planera så mycket själva.

En annan organisation är CMAS. Till skillnad mot PADI är CMAS mer anpassad för att passa föreningar. Detta betyder att personer inom föreningen går utbildningar för att få rätt att sedan själv utbilda andra inom dykning. Sedan har dessa tillsammans ett ansvar att ta hand om föreningens utrustning som båt, klubbhus, kompressorbod för att fylla luft i flaskorna. En del föreningar har utrustning att hyra ut till de som bara vill dyka några enstaka gånger men det vanligaste är att medlemmarna har sin egna utrustning. Till skillnad mot PADI är inte CMAS vinstdrivande. Tanken är att alla som vill ska kunna utöva dykning för rimliga kostnader. Det finns till och med bidrag att söka från Svenska Sportdykarförbundet. Detta för att göra olika resor, investera i utrustning och annat som kan stärka klubben.

Dykning i Sverige

Många kan bli förvånade av att Sverige har bra dykning. Finns det något att se? Vattnet är ju så mörkt. Det är givetvis väldigt varierande beroende på var i Sverige. Stora delar av Östersjön har väldigt grumligt vatten vilket gör att sikten inte är så bra. Och eftersom vattnet är blandat med sötvatten finns inte heller lika mycket liv. Det som finns mycket av i Östersjön är historia. Förlista skepp från kungatiden och mer moderna krigsfartyg. Detta eftersom Stockholm varit en historisk viktig knytpunkt för både handel och krigföring.

Även på västkusten finns det historia. Transportfartyg som sänktes under andra världskriget går att se strax utanför smögen. Där är dessutom vattnet i regel mycket klarare. Delar av västkusten kan erbjuda sikt på 50 meter en bra dag. Och det är ett rikt marint liv fullt av fiskar, krabbor, humrar, maneter, bläckfiskar och olika typer av koraller. Även sälar är något som många kommer för att se på den svenska västkusten, även om de är extremt sällsynt att se under vattenytan. Pigghajen är en uppskattad art dykare rör sig till väderöarna för att beskåda. Och vid några ytterst få tillfällen har även val och späckhuggare siktats vid Sveriges västkust. Och att simma bredvid dessa enorma, respektingivande varelser, med känslan av att flyga viktlöst i det stora havet. Försök uppnå det i en skog.