Bleking ehem slojd

februari2018

Hitta dig själv genom naturen

Att komma i kontakt med naturen är ett sätt att hitta oss själva i en värld är allt mer opersonlig och digital. För många av oss behöver vi bara kliva ut ur vår dörr så är vi mitt i naturens grönska. Men för andra som bor mitt inne i storstäder[…]